Ispis

Članarina za ljekarna.info

Godišnja članarina za ljekarne je 90,00 kn, ona ukljućuje kompletne podatke o ljekarni ( tel, fax, mail), korištenje ostalih sadržaja stranice koji nisu vidljivi neregistriranim korisnicima.
Nazivi i adrese svih ljekarni su već na stranicama, kao i položaj na karti i ne naplačuju se.
Ljekarne koje su zainteresirane da se nalaze u prvih 10 rezultata za pojedino područje, sa bold nazivom ljekarne i slikom ljekarne plaćaju godišnju članarinu od 399,00kn.

Cijene su izražene bez PDV-a